Kdo Smo

DEJAVNOST DRUŠTVA » INCA SLOVENIJA » S SEDEŽEM V KOPRU

KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED
Društvo je bilo ustanovljeno 6. novembra 1992, kot rezultat prijateljskega sodelovanja med Obalno sindikalno organizacijo- KS 90, kasneje ZSSS iz Posočja in sindikatom CGIL iz Furlanije Julijske Krajine z jasnim ciljem nuditi kvaliteten servis in pomoč prebivalcem tega območja pri uveljavljanju pravic za pridobitev pokojnine na podlagi dvostranskih sporazumov med sosednjima državama in mednarodnih konvencij. Dejavnost in delovanje društva je tudi vplivalo na utrjevanje dobrih sosedskih odnosov ob meji.

DEJAVNOST
Istočasno je patronat v okviru društva nudil pomoč na področju socialnega varstva ( predvsem italijanske pokojnine ) na podlagi mednarodnih konvencij. To storitveno dejavnost opravlja vsa leta in to zelo uspešno.

TERITORJALNA ŠIRITEV
Zaradi vse večjih potreb tu živečih ljudi in ne samo ob meji in tudi zaradi urejanja organiziranosti za učinkoviteje delovanje smo našo dejavnost razširili in utrdili na Kraško področje, Posočje in Vipavsko. V začetku leta 2004 smo usposobili pisarno v Novi Gorici in uredili razmere v Sežani. Kasneje pa odprli tudi pisarne v Postojni, Tolminu, Ajdovščini, v letu 2013 pa tudi na Jesenicah.

NADALJNI RAZVOJ
Zaradi vstopa Slovenije v EU ( prost pretok ljudi delavcev ) se je vsebina delovanja dopolnila in se bo naša prisotnost okrepila na povečanem obsegu teritorija. Zato se moramo s tem dejstvom čim prej soočiti in pripraviti na nove izzive. Glede na omejeno moramo čim prej okrepiti tudi kadrovsko zasedbo in zagotoviti primernejše delovne prostore.

STATISTIČNI PODATKI ZA LETO 2013
Pokojninske zadeve smo v letu 2013 povišali promet za 3 %, pri posredovanju dohodninskih podatkov INPS-u smo promet povečali za 9 %. Novost v letu 2013 so potrdila o prejemkih italijanske pokojnine - CUD ( ki jih INPS ne pošilja več upokojencem ), kjer smo predali več kot 3.500 različnih potrdil ( ki se upoštevajo za DURS ).
Statistični podatki za leto 2013 kažejo da je v celoti povečan promet v celoti za 28 %, je pa v letu 2013 zaznati povečan obseg dela in sicer za 76 %, kar je v številkah okoli 6.500 zadev.