Kaj Nudimo

Društvo razvija in krepi vsestransko sodelovanje in prijateljstvo med življem obmejnih območij treh sosednjih držav na socialnem in družabnem, kulturnem in športnem področju, in z uveljavljanjem medsebojne pomoči.

Na osnovi ugotovljenih skupnih interesov in potreb obmejnih treh sosednjih držav na socialnem področju z uveljavljanjem medsebojne pomoči smo s pomočjo sindikata CGIL in PATRONATA INCA – CGIL vzpostavili delovanje strokovne institucije PATRONATA INCA – SLO za Slovenijo, ki se od 06. Novembra 1992 ukvarja s socialnimi dejavnostmi ( predvsem uveljavljanja pravic do italijanskih pokojnin ) doma in v tujini.

Patronat INCA ščiti in obvešča o pridobljenih pravicah vse ljudi, glede pravnih in pogodbenih odlokov, ki se nanašajo na delo, zdravje, državljanstvo, socialno in ekonomsko skrbstvo, ter pokojninsko zakonodajo.

Storitve, ki se nanašajo na pokojninsko zakonodajo v sodelovanju z ZPIZ-om in INPS-om,
-posredovanje in vodenje mednarodnih pokojninskih zahtevkov,
- preverjanje plačanih prispevkov v Italiji, pogoji upokojevanja
- sodelovanje Patronatov INCA v Italiji ( 1.741 ) in po celem svetu ( 146 )
- pomoč in zaščita že pridobljenih pravic ( posredovanje zahtevanih podatkov INPS-u )
- posredovanje informacij vezanih na zdravstveno varstvo in brezposelnost
- pravno svetovanje
- aktivno sodelovanje v projektih EU

Vse to nudimo brezplačno.