Z INPS-a so nas obvestili, da zaradi napake, ki je prizadela približno 900.000 upokojencev (prejemnikov italijanskih pokojnin), znesek regionalnega davka IRPEF za obrok januarja 2021 vključuje tudi znesek regionalnega davka za februar. Ta odbitek se zato ne bo uporabljal pri februarski pokojnini in se bo redno obračunal od meseca marca 2021.

L’INPS ci ha comunicato che, a causa di un errore che interessa una platea di circa 900.000 pensionati, l’importo dell’addizionale regionale IRPEF della rata di gennaio 2021 include anche l’importo dell’addizionale regionale della mensilità di febbraio. Tale trattenuta non sarà pertanto applicata sulla rata di febbraio e riprenderà regolarmente a partire dalla mensilità di marzo 2021.

enter image description here

S 1. januarjem 2021 A banka ne obstaja več kot samostojna pravna oseba. Vse njene obveznosti in pravice prevzema Nova KBM

Poziv za stranke, fizične osebe, prejemnike italijanskih pokojnin s pravno združitvijo A banke in Novo KBM banko se poslovanje za samo stranko načeloma ne spremeni. Nova KBM bo pravočasno obvestila izplačevalca pokojnin (ZPIZ) v Sloveniji, vendar ker se spremenijo Transakcijski računi ( iz računa A banke na nov račun Nove KBM) morajo stranke, predvsem prejemniki italijanskih in ostalih tujih pokojnin o spremembi računa obvestiti INPS oz. vse izplačevalce prejemkov, ki jih prejemate na račun ( tujina).

Od 1.januarja 2021 dalje računi A banke postanejo računi Nove KBM banke. Predvidevamo, da bo, začasno zagotovljen prenos iz starega Transakcijskega računa na nov veljavni Transakcijski račun, vendar ni se preveč zanašati na to, saj bo zagotovo začasno omejeno.

Pozivamo vse, ki prejemajo italijansko pokojnino na bivši račun A banke in so bili o novem računu Nove KBM že obveščeni, da pravočasno sporočijo spremembo INPSu , sporočijo nove bančne koordinate. Za posredovanje zahtevka INPSu nam je potrebno dostaviti bančno potrdilo- in nikakor ne samo kopije nove kartice- na katerem je razviden stari in novi IBAN , poleg osnovnih podatkov, kot so Ime in priimek in naslov komitenta, žig in podpis ( banke). Bančnemu potrdilu je potrebno priložiti tudi kopijo veljavnega osebnega dokumenta. Postopek spremebe nakazovanja pokojnine traja cca 2 meseca, v izogib neprijetnim nevšečnostim pri nakazovanju Vas prosimo, da to pravočasno uredite in predvsem poskrbite za upokojence, ki so nastanjeni v Domovih za starejše občane in obvestila banke niso prejeli, kajti bančna obvestila so bila poslana na naslove stalnega bivanja. enter image description here