INPS Z DOPISI PONOVNO POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o morebitnem dolgu. Na dopisu z dne 15.oktober 2020 INPS poziva posredovanje podatkov za leto 2019.

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za leto 2019 (potrdilo ZPIZ), potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za leto 2019 ali kopija dohodninske odločbe 2019 in kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)

Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in zaradi naraščanjem števila okuženih, s prepovedjo gibanja med občinami, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) Patronat INCA SLO do nadaljnjega začasno ukinja delo s strankami.

Če podatkov še niste posredovali in dopisa INPS niste prejeli, Vam predlagamo, da preverite s klicem na tel.št. 05/6273824, na po elektronski pošti capodistria.slovenia@inca.it, vse potrebno pa nam lahko pošljete po pošti na naslov INCA SLO , Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper

enter image description here

Koper / Capodistria 26/10/2020

NUJNO OBVESTILO Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in zaradi naraščanjem števila okuženih, s prepovedjo gibanja med občinami, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) Patronat INCA SLO do nadaljnjega začasno ukinja delo s strankami. Patronat INCA SLO (v Kopru) normalno posluje in sprejema samo in izključno stranke z nujnimi primeri in po predhodnem naročilu. Overjeno potrdilo o živetju s kopijo veljavnega osebnega dokumenta lahko oddate v poštni nabiralnik v avli prostora ali nam pošljete po pošti na naslov INCA, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper Za vse ostalo smo na razpolago v Kopru, na telefonski št. 05/6273824 ali preko elektronske pošte capodistria.slovenia@inca.it, ali po klasični pošti.

NOTIFICA DI EMERGENZA In conformità con le misure per ridurre la diffusione del coronavirus adottate dal Consiglio di sicurezza nazionale, per il numero crescente di contagiati, con divieto di circolazione tra i comuni fino al pericolo di diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID 19) Il patronato INCA SLO sospende temporaneamente il lavoro con i clienti. L'ufficio (la Sede a Capodistria) INCA SLO rimane aperto , per l'utenza unicamente in caso di urgenza o necessita assoluta. Il certificato di esistenza in vita con firma vidimata/ certificata e con una copia di un documento di identità valido si puo lasciare alla nostra casella di posta (nell'atrio) o si potrebbe inviare per posta a: INCA, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper Per ogni altra necessita' o consulenza siamo disponibili a Capodistria, tramite i servizi telefonici 05/6273824 o tramite mail capodistria.slovenia@inca.it , o tramite la posta ordinaria.