Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen do 15.07., mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine.

Zaradi izrednega stanja ( Covid-19) so se z zakonom zamaknili skrajni roki dohodnine za leto 2019 in posledično, tudi davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni bil vročen do 15. julija 2020, se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine zamika do 31. avgusta 2020.

Vir: Ministrstvo za finance)

enter image description here