PREVERJANJE ŽIVETJA PREJEMNIKOM ITALIJANSKIH POKOJNIN Zaradi širitve in razglašene epidemije korona virusa Covid-19 se preverjanje živetja predvidoma premakne na avgust 2020, o čemer vas bomo sproti obveščali, ko prejmemo dodatne napotke o poteku preverjanja s strani izplačevalca pokojnin, CITIBank.

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA A causa del Corona virus Covid-19 la Campagna di certificazione dell'esistenza in vita si posticipa almeno ad agosto 2020. Vi terremo aggiornati sul perioso di svolgimento della stessa da parte di CITIBank.

OBVESTILO ZPIZ ZA IZPLAČILO LETNEGA DODATKA

Prejete dopise s strani ZPIZa , za določitev pripadajoče višine letnega dodatka za leto 2020 je potrebno izpolnjene( z višino januarja izplačane mesečne tuje pokojnine) in podpisane vrniti ZPIZu do 30.aprila 2020, da bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2020. Po prejetih obrazcih do 30.septembra 2020, bo ZPIZ izplačal letni dodatek do konca leta 2020. Če pa do 30.septembra 2020 ZPIZu obrazca s podatkom o višini tuje pokojnine ne boste posredovali, se letni dodatek vseeno izplača, vendar v najnižjem znesku oz. v pripadajočem sorazmernem delu.

enter image description here

NUJNO O B V E S T I L O

Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in skladno s priporočili države, kjer se z odredbo Ministrstva za zdravje prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah in v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) se začasno prekine poslovanje s strankami. INCA SLO posluje, za nujne zadeve kontaktirajte glavno pisarno v Kopru na tel. št 05/6273824, kjer bomo telefonsko dosegljivi vsak delovnik med 9.00 in 14.00 uro, po elektronski pošti capodistria.slovenia@inca.it, ali po redni pošti, vse dokler se ne zajezi širjenje bolezni in po navodilih države. Izogibajmo se nepotrebnim stikom!!!!

A V V I S O D’EMERGENZA In conformità con le misure per ridurre la diffusione del coronavirus adottate dal Consiglio di sicurezza nazionale e in conformità con le raccomandazioni del Governo in cui un ordine del Ministero della Salute di vietare il raduno di persone di eventi pubblici e in locali chiusi nella Repubblica di Slovenia, L'ufficio INCA SLO temporaneamente chiude al pubblico. L'INCA SLO rimane aperto per i casi di urgenza o necessita assoluta. Per ogni altra necessita' o consulenza sono disponibili i servizi telefonici sede INCA SLO 05/6273824, tutti giorni feriali dalle 9.00 alle 14.00, tramite la mail capodistria.slovenia@inca.it oppure tramite la posta ordinaria, fino a quando il pericolo di diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID 19) cessa, secondo le indicazioni nazionali. Evitare i contatti non necessari !!!