Če prebivate v Sloveniji, dohodek (npr. plačo ali pokojnino) pa prejemate iz tujine, se praviloma za davčne namene štejete za rezidenta Slovenije po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). To pomeni, da morate poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih iz tujine. Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka).

Rezidenti Slovenije morajo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dohodke iz delovnega razmerja in pokojnine, (iz tujine), napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, kot tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni.

Kdaj in Kako izpolniti to obveznost? Tudi z našo pomočjo oddate izpolnjen obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, kjer napoveste dohodke, prejete iz tujine. ZDavP-2 različno določa roke za vložitev napovedi za dohodke iz zaposlitve glede na to, ali gre za redne ali občasne dohodke. Davčni zavezanec rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja, vložiti pri davčnem organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, in sicer v **15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz tujine**. Taka napoved velja za celo davčno leto, razen kadar se dohodki zavezanca povečajo za več kot 10 odstotkov ali ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodka iz tujine.

Na podlagi vložene napovedi davčni organ izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz tujine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine na podlagi odločbe o odmeri akontacije dohodnine je davčni zavezanec sam. Podatke o dohodkih iz zaposlitve in pokojnine, prejete iz tujine, ki jih davčni zavezanec napove med letom, davčni organ "načeloma"upošteva pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine, oz. naj bi upošteval, ampak se žal pri odmeri dohodnine zaposlenih zalomi in so v vseh primerih potrebni Ugovori na odmero dohodnine.

Torej ni še prepozno za SAMOPRIJAVO FURS-u. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz tujine. Za vsa dodatna pojasnila, smo Vam na razpolago