Z INPS-a so nas obvestili, da zaradi napake, ki je prizadela približno 900.000 upokojencev (prejemnikov italijanskih pokojnin), znesek regionalnega davka IRPEF za obrok januarja 2021 vključuje tudi znesek regionalnega davka za februar. Ta odbitek se zato ne bo uporabljal pri februarski pokojnini in se bo redno obračunal od meseca marca 2021.

L’INPS ci ha comunicato che, a causa di un errore che interessa una platea di circa 900.000 pensionati, l’importo dell’addizionale regionale IRPEF della rata di gennaio 2021 include anche l’importo dell’addizionale regionale della mensilità di febbraio. Tale trattenuta non sarà pertanto applicata sulla rata di febbraio e riprenderà regolarmente a partire dalla mensilità di marzo 2021.

enter image description here

S 1. januarjem 2021 A banka ne obstaja več kot samostojna pravna oseba. Vse njene obveznosti in pravice prevzema Nova KBM

Poziv za stranke, fizične osebe, prejemnike italijanskih pokojnin s pravno združitvijo A banke in Novo KBM banko se poslovanje za samo stranko načeloma ne spremeni. Nova KBM bo pravočasno obvestila izplačevalca pokojnin (ZPIZ) v Sloveniji, vendar ker se spremenijo Transakcijski računi ( iz računa A banke na nov račun Nove KBM) morajo stranke, predvsem prejemniki italijanskih in ostalih tujih pokojnin o spremembi računa obvestiti INPS oz. vse izplačevalce prejemkov, ki jih prejemate na račun ( tujina).

Od 1.januarja 2021 dalje računi A banke postanejo računi Nove KBM banke. Predvidevamo, da bo, začasno zagotovljen prenos iz starega Transakcijskega računa na nov veljavni Transakcijski račun, vendar ni se preveč zanašati na to, saj bo zagotovo začasno omejeno.

Pozivamo vse, ki prejemajo italijansko pokojnino na bivši račun A banke in so bili o novem računu Nove KBM že obveščeni, da pravočasno sporočijo spremembo INPSu , sporočijo nove bančne koordinate. Za posredovanje zahtevka INPSu nam je potrebno dostaviti bančno potrdilo- in nikakor ne samo kopije nove kartice- na katerem je razviden stari in novi IBAN , poleg osnovnih podatkov, kot so Ime in priimek in naslov komitenta, žig in podpis ( banke). Bančnemu potrdilu je potrebno priložiti tudi kopijo veljavnega osebnega dokumenta. Postopek spremebe nakazovanja pokojnine traja cca 2 meseca, v izogib neprijetnim nevšečnostim pri nakazovanju Vas prosimo, da to pravočasno uredite in predvsem poskrbite za upokojence, ki so nastanjeni v Domovih za starejše občane in obvestila banke niso prejeli, kajti bančna obvestila so bila poslana na naslove stalnega bivanja. enter image description here

INPS Z DOPISI PONOVNO POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o morebitnem dolgu. Na dopisu z dne 15.oktober 2020 INPS poziva posredovanje podatkov za leto 2019.

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za leto 2019 (potrdilo ZPIZ), potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za leto 2019 ali kopija dohodninske odločbe 2019 in kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)

Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in zaradi naraščanjem števila okuženih, s prepovedjo gibanja med občinami, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) Patronat INCA SLO do nadaljnjega začasno ukinja delo s strankami.

Če podatkov še niste posredovali in dopisa INPS niste prejeli, Vam predlagamo, da preverite s klicem na tel.št. 05/6273824, na po elektronski pošti capodistria.slovenia@inca.it, vse potrebno pa nam lahko pošljete po pošti na naslov INCA SLO , Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper

enter image description here

Koper / Capodistria 26/10/2020

NUJNO OBVESTILO Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in zaradi naraščanjem števila okuženih, s prepovedjo gibanja med občinami, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) Patronat INCA SLO do nadaljnjega začasno ukinja delo s strankami. Patronat INCA SLO (v Kopru) normalno posluje in sprejema samo in izključno stranke z nujnimi primeri in po predhodnem naročilu. Overjeno potrdilo o živetju s kopijo veljavnega osebnega dokumenta lahko oddate v poštni nabiralnik v avli prostora ali nam pošljete po pošti na naslov INCA, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper Za vse ostalo smo na razpolago v Kopru, na telefonski št. 05/6273824 ali preko elektronske pošte capodistria.slovenia@inca.it, ali po klasični pošti.

NOTIFICA DI EMERGENZA In conformità con le misure per ridurre la diffusione del coronavirus adottate dal Consiglio di sicurezza nazionale, per il numero crescente di contagiati, con divieto di circolazione tra i comuni fino al pericolo di diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID 19) Il patronato INCA SLO sospende temporaneamente il lavoro con i clienti. L'ufficio (la Sede a Capodistria) INCA SLO rimane aperto , per l'utenza unicamente in caso di urgenza o necessita assoluta. Il certificato di esistenza in vita con firma vidimata/ certificata e con una copia di un documento di identità valido si puo lasciare alla nostra casella di posta (nell'atrio) o si potrebbe inviare per posta a: INCA, Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper Per ogni altra necessita' o consulenza siamo disponibili a Capodistria, tramite i servizi telefonici 05/6273824 o tramite mail capodistria.slovenia@inca.it , o tramite la posta ordinaria.

Prejemniki italijanskih pokojnin- začelo se je dokazovanje »živetja«

Pričelo se je preverjanje živetja upokojencev, prejemnikov italijanskih pokojnin. Preverjanje zadeva leti 2020/2021 in bo potekalo od 1.oktobra 2020 do 5. februarja 2021. Vsak upokojenec mora uporabiti obrazec CITI Bank, ni mogoče uporabiti potrdila o živetju, ki ga izda pristojna Upravna enota.

Kako deluje potrditev živetja Po prejetem dopisu CITI Bank, je potrebno obrazec podpisati pred uradno osebo, ki bo podpis tudi overila.

Kje lahko podpišete in overite svoj podpis Podpišete in overite svoj podpis lahko na vseh Upravnih enotah, pri notarju in na pristojnem Konzulatu/Veleposlaništvu R Italije ( pod posebnimi pogoji)

Kaj morate obvezno priložiti potrjenemu in overjenemu obrazcu Potrebno je priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta, ki potrjuje naslov upokojenca, navedenega na samem dopisu. Dokument, ki ne izkazuje pravilnega naslova žal ni uporaben Nepopolna potrdila CITI Bank ne bo upošteval in se bo smatralo, kot da potrdila niste oddali.

Kaj storiti, če obrazca ne prejmete Če upokojenec obrazca ne prejme ali ga izgubi, se obrnite na naš Patronat, z veseljem Vam bomo pomagali z novim obrazcem.

Kaj storiti, če dokumenta ne morete podpisati (zdravstveni razlog) Ravno tako, Vam bomo izdali poseben alternativni obrazec, če je upokojenec zaradi zdravstvenih težav nesposoben sam podpisati obrazec. V tem primeru lahko alternativni obrazec potrdi lečeči zdravnik, odgovorna oseba institucije, kjer je oseba nameščena ali zakonski zastopnik upokojenca/ skrbnik, ob predložitvi dodatnega potrdila/ dopisa, kjer je vse zgoraj navedeno zapisano.

V primeru, da potrdilo ne bo pravočasno predloženo, nakazilo pokojnine za mesec marec 2021 ne bo nakazano na račun upokojenca, ampak bo gotovinsko nakazilo preko plačilnega sistema Western Union.

V primeru nepravočasnega osebnega gotovinskega dviga pri pooblaščenih izplačevalcih Western Union bo nakazovanje pokojnin žal ustavljeno.

V kolikor upokojenci ne živijo na svojem naslovu ( ki je v evidenci INPSa) pozivamo svojce, da pravočasno poskrbijo za izdajo novega obrazca ( s klicem na naš Patronat vsak delovnik) ali preko vseh naših pisarn v Sežani, Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Tolminu in Postojni – v izogib posledicam zaradi nepravočasne oddaje potrdila.

Za osebno oddajo potrdila na sedežu Patronata INCA v Kopru, Vojkovo nabrežje 23 je obvezno predhodno naročilo. V vseh naših pisarnah pa sprejemamo samo zdrave osebe z upoštevanjem vseh ukrepov vezanih na Covid 19, obvezna obrazna maska, razkuževanje rok, omejitev oseb v zaprtih prostorih in upoštevanje medsebojne varnostne razdalje

Overitev podpisa

Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen do 15.07., mora sam vložiti napoved za odmero dohodnine.

Zaradi izrednega stanja ( Covid-19) so se z zakonom zamaknili skrajni roki dohodnine za leto 2019 in posledično, tudi davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni bil vročen do 15. julija 2020, se rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine zamika do 31. avgusta 2020.

Vir: Ministrstvo za finance)

enter image description here

Upokojenci, ta dan bo na vaše račune kanilo več kot sicer. Preverite, koliko boste dobili

enter image description here

enter image description here

enter image description here

VIR: svet24.si

Konec meseca maja je Finančna uprava Republike Slovenije ponovno poslala informativne izračune dohodnine.

Kljub pouku o pravnih sredstvih, kjer je naveden UGOVOR v roku 15 dni od dneva vročitve, se lahko ugovor na informativni izračun dohodnine poda do konca meseca junija ali točno do 29. junija 2020.

Po navedenem roku postane informativni izračun dohodnine ODLOČBA O ODMERI DOHODNINE in se šteje, da se je zavezanec odpovedal pritožbi.

Rok za poravnavo dohodnine v tem terminu je 29. julij 2020 oziroma 60 dni od prejema informativnega izračuna.

enter image description here

Patronat INCA SLO od 18. maja dalje po ustaljenem urniku tudi za stranke.

Skladno z ukrepi za varovanje zdravja in z odredbo Ministrstva za zdravje z omejevanjem števila ljudi v prostorih zaprtega tipa, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) Patronat INCA SLO sprejema izključno zdrave stranke po predhodnem naročilu, posamično.

Obvezna uporaba obrazne maske in prehodno razkuževanje rok. Pred vstopom v pisarno pa vljudno prosimo, da se držite vseh navodil, medsebojne varnostne razdalje.

Izogibajmo se nepotrebnim stikom !!!

Za nenujne zadve smo in bomo še vedno na razpolago, na telefonski št. 05/6273824 , preko elektronske pošte capodistria.slovenia@inca.it, ali preko klasične pošte.

Delovni dnevi in lokacije: Koper: vsak dan po ustaljenem urniku Nova Gorica : torek in sreda Sežana in Postojna : ponedeljek Tolmin : sreda Ilirska Bistrica : vsak četrti četrtek v mesecu

Pokličite nas za vse morebitne dodatne informacije ! 05/6273824

PREVERJANJE ŽIVETJA PREJEMNIKOM ITALIJANSKIH POKOJNIN Zaradi širitve in razglašene epidemije korona virusa Covid-19 se preverjanje živetja predvidoma premakne na avgust 2020, o čemer vas bomo sproti obveščali, ko prejmemo dodatne napotke o poteku preverjanja s strani izplačevalca pokojnin, CITIBank.

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA A causa del Corona virus Covid-19 la Campagna di certificazione dell'esistenza in vita si posticipa almeno ad agosto 2020. Vi terremo aggiornati sul perioso di svolgimento della stessa da parte di CITIBank.