Zavezanci, ki ste v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine imate do konca aprila čas, da vložite ugovor, če ugotovite, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je vaša davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Ugovor lahko vložite na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine, preko e-Davkov ali na obrazcu na Finančni upravi, kjer imate prebivališče. Na podlagi ugovora vam bo davčni organ izdal dohodninsko odločbo.

Če se davčni zavezanci s prejetim informativnim izračunom strinjate in ocenite, da je stanje dejansko takšno, kot je navedeno, vam ni treba storiti ničesar, ker bo ta izračun v 30 dneh od odpreme postal odločba.

KDO MORA NAPOVED VLOŽITI SAM? Tisti zavezanci, ki do 15. junija izračuna ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do konca julija. Na Patronatu INCA vam lahko s tem v zvezi pomagamo.

Dodatek! Ugovor je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Ker se izračun vroča z navadno izročitvijo, se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna.