Z dnem, 15.2.2019, je Citi bank razposlal obrazce, ki jih morajo prejemniki, ki so obrazce dobili, podpisati in uradno overiti do najkasneje 15.6.2019, da se plačilo nadaljuje izvrševati nemoteno.

Vsi upokojenci, ki obrazca do zahtevanega datuma ne bodo oddali, julija ne bodo dobili nakazane italijanske pokojnine na njihove slovenske račune, ampak bodo prejeli gotovinsko plačilo preko plačilnega sistema Western Union.

Način potrjevanja obrazcev - Za overitev podpisa se obrnite na pristojne Upravne enote, notarje ali konzularna predstavništva Republike Italije v Kopru ali Ljubljani. Poleg podpisanega in overjenega obrazca je potrebno priložiti tudi kopijo veljavnega osebnega dokumenta. -Izpolnjene in overjene obrazce nam vrnete, da jih lahko računalniško posredujemo na Citi Bank.

Za osebe, ki lastnoročno ne morejo podpisati obrazca o živetju, lahko izdamo alternativni obrazec (na vašo prošnjo), ki ga lahko podpiše pristojna institucija, osebni zdravnik ali skrbnik za posebne potrebe.

POSKRBITE, DA PRAVOČASNO ODDATE POTRDILA O ŽIVETJU.

Pri upokojevanju po sistemu Kvote 100 gre za seštevek minimalno zahtevane starosti (62 let) in minimalne dobe (38 let). Za osebe z izpolnjenimi pogoji do 31.12.2018 bo prva možna upokojitev z 1. aprilom 2019. V kolikor se pa pogoji izpolnijo v tekočem letu, pa pokojnina nastopi s trimesečnim zamikom od datuma izpolnitve pogojev. Primer za ponazoritev:

Če pogoje izpolnjujete 15. februarja 2019 potem s pokojnino nastopite s 15. junijem 2019. Pravica se gleda za naslednji mesec, torej mesec marec + trije meseci.

Izjema so zaposleni v javni upravi, kjer je zamik 6 mesecev. Enako dolg je tudi odpovedni rok (t.i. preaviso).

POZOR!: Upokojitev s Kvoto 100 izključuje možnost nadaljevanja dela do dopolnitve starosti za starostno pokojnino (67 let). Obstaja možnost občasnega dela, toda skupen zaslužek ne sme preseči 5000€ skupno.

Kot zanimivost, projekcije v Italiji kažejo, da bi v letu 2019 lahko 220 tisoč delavcev zaprosilo za predčasno upokojitev po kvoti 100.

Pri Opciji za ženske pa nova zakonska uredba ponovno dovoljuje upokojevanje žensk pod boljšimi pogoji.
Ti pogoji so izpolnjenih 35 let delovne dobe in 58 let oz. 59 če je bila samozaposlena, starosti.

Posebnost pri Opciji za ženske je, da se od dneva, ko dosega pogoje, lahko upokoji z zamikom 12-ih mesecev oz. 18-ih, če je bila samozaposlena. Obračuni so individualni, tako da ni mogoče trditi, da je upokojevanje pod Opcijo za ženske, za žensko manj ugodnejše.

enter image description here