Koper / Capodistria 05/9/2017

• KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ni pošiljal zahtevkov (RED.EST) za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Naše stranke so bile posamično pisno obveščene in ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki morebiti ni oddal prijave prihodkov INPS-u preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

3651 prejemnikov italijanske pokojnine bi moralo letos INPS-u ( italijanski Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ) posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. Večinoma so v tej številki zajeti prejemniki, ki poleg redne mesečne pokojnine prejemajo tudi t.i. dodatke kot npr. 14-a pokojnina in dodatni zneski izplačani v decembru mesecu. V večini vsi, ki so lani posredovali podatke INPSu morajo to urediti tudi letos. Večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji, INPS je na dan 31-08-2017 preveril vse prispele prijave ( RED.EST) in z 01-09-2017 pričel z pošiljanjem poziva zamudnikom, ki do navedenega datuma podatkov niso posredovali. Zamudniki, ki bodo prejeli dopis INPS-a pozivamo, da uredijo zahtevano. Da bi lahko pravilno posredovali podatke INPS-u, nam je potrebno dostaviti : - podpisani obrazec INPS a ( 2 podpisa ) - letni izpis prejete slovenske pokojnine v letu 2016 - potrdilo iz pristojnega Finančnega Urada o dohodkih zavezanca za leto 2016 ali kopijo dohodninske odločbe za leto 2016 in - kopijo veljavnega osebnega dokumenta

Spremembe letos pri preverjanju živetja prejemnikov italijanskih pokojnin

CITI BANK ( ki nakazuje italijanske pokojnine upokojencev na račune v Sloveniji ) je ponavadi do junija meseca zahteval potrditev obrazcev . Letos so pričeli s prvo fazo preverjanja živetja upokojencev in sicer v času od septembra do decembra, vendar tokrat upokojenci, ki živijo v Sloveniji niso bili zajeti v preverjanje.

Za vse morebitne dodatne informacije smo na razpolago v vseh naših pisarnah