INPS Z DOPISI POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da najkasneje do 28.02.2017 podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o dolgu.

Za leto 2013 je žal že prepozno ( zadnji rok je bil 14.10.2016) in vsi ki za leto 2013 niso oddali podatkov, pa bi morali, bodo seznanjeni o znižani višini pokojnine in o višini nastalega dolga

Na vsakem dopisu INPS navaja, za katero leto manjkajo podatki, za leto 2014 ali 2015

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za zahtevano leto, ali za obe (potrdilo ZPIZ) - Potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za zahtevano leto, ali za obe , ali kopija dohodninske odločbe - Kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)