Koper / Capodistria 20/02/2015

Obvestilo upokojencem in javnosti

Po krajšem “zatišju” se ponovno pričenjajo aktivnosti prejemnikov italijanskih pokojnin in sicer

 1. CITI Bank ( ki nakazuje pokojnine upokojencem na račune v Sloveniji) je pričel s preverjanjem živetja upokojencev , večino zahtevkov so že odposlali, tako, da je pričakovati, da so ali še bodo zahtevki CITI Bank prišli na naslove upokojencev februarja meseca.( poslanih zahtevkov v Slovenijo 5295)

  Tudi letos je zadnji rok za vračilo potrjenih obrazcev do 03.junija 2015

  Upokojenci morajo zdaj že znani “rumeni” obrazec podpisati pred uradno osebo ( Upravne enote/ matični urad, notar, Konulat ali Ambasada R Italije ), ki njihov podpis overi ( na istem obrazcu). Podpisan in overjen obrazec je potrebno vrniti Banki z obvezno priloženo kopijo veljavnega osebnega dokumenta s priloženo ovojnico, ki jo CITI bank priloži zahtevku do določenega datuma ( 03/06/2015)

  Upokojenci, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami urediti zgoraj navedenega ( invalidi, nepokretne osebe, ….) se lahko obrnejo na naš Patronat in vložijo zahtevek za izdajo alternativnega ( zelenega) obrazca, katerega namesto njih, s podpisom potrdijo lečeči zdravniki oziroma uradne osebe različnih institucij, npr. Dom-a upokojencev. Vsa dodatna navodila v zvezi z alternativnimi obrazci prejmete na sedežu Patronata.

 2. Ravno tako se je pričelo s posredovanjem podatkov o prihodkih na INPS = RED.EST , za kar je že po utečeni praksi potrebno dostaviti

 • Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine (po naših informacijah bo ZPIZ potrdila pošiljal upokojencem predvidoma v drugi polovici februarja meseca )

 • Potrdilo iz pristojnega FURS-a ( prej DURS – Davčni urad), ki pa tudi po utečeni praksi potrdil za leto 2014 še ne bo imel pripravljenih in bo potrebno zahtevati potrdila o prihodkih zavezanca za leto 2013. Upokojenci, ki živijo v neposredni bližini naših pisarn, se lahko osebno oglasijo v Kopru,( po predhodnem naročilu!!!!), Sežani, Postojni, Novi Gorici, Tominu, Ajdovščini in Jesenicah. Ostale upokojence po Sloveniji naprošamo, da nas telefonsko kontaktirajo, da jim v podpis dostavimo potrebne obrazce, ki nam jih morajo podpisane vrniti , da lahko njihove podatke posredujemo INPS-u

  Rok za oddajo podatkov INPS-u je tokrat 31/07/2015 in žal datuma, ko naj bi imel FURS pripravljena potrdila ne moremo čakati, oziroma v kolikor se odločite, da počakate na potrdila za leto 2014, vam žal ne moremo zagotoviti, da bodo podatki pravočasno posredovani INPS-u.

  Posredovanje podatkov INPS-u je obvezno za vse upokojence, ki so morali podatke posredovati predlani in lani. Ni odveč, če preverite, ali morate posredovati.

  In tudi letos INPS ne bo obveščal upokojencev s posebnim zahtevkom in ne morete se zanašati na “pismo od INPS-a)

  Ravno tako INPS ne bo pošiljal CUD obrazcev ( potrdilo o prejeti italijanski pokojnini za leto 2014), potrebnih za prijavo dohodnine 2014 FURS-u. Za izdajo CUD-a morate zaprositi s predhodno podpisanim pooblastilom in predložitvijo osebnega dokumenta.

  Iz vsega navedenega je razvidno, da INPS zaostruje način posredovanja podatkov upokojencev in izdajo raznih potrdil, sklicujoč se na Zakon o zaščiti osebnih podatkov.

  DIANA PELOZA

  PATRONAT INCA SLO