Prejemniki italijanskih pokojnin so bili obveščeni, da letos prvič INPS ne bo pošiljal zahtevke za posredovanje prihodkov, tako kot je bila utečena praksa. Rok za oddajo / posredovanje prihodkov INPS-u je bil 30.junij 2014.

Vse upokojence, ki so lani podatke posredovali preko našega Patronata, smo pisno obvestili in jih na spremembo tudi opozorili. Večina upokojencev, prejemnikov italijanskih pokojnin, se je na naš poziv odzvala in podatke INPS-u pravočasno posredovala.

INPS se je odločil in upokojencem, ki podatkov niso posredovali, pa bi jih morali, poslal dopis z opozorilom, da do določenega datuma njihovih podatkov ni prejel, zato jim ponudil možnost, da manjkajoče podatke posredujejo.

za potrebe INPS-a je potrebno dostaviti:

- potrdilo o prejeti višini slovenske pokojnine za leto 2013 - upokojenci so potrdila ZPIZ-a prejeli nekje v februarju mesecu, če pa so potrdilo založili, lahko od ZPIZ-a zahtevajo dodatni izpis-

- potrdilo iz pristojnega Davčnega Urada, ki potrjuje letne prihodke upokojenca

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta = osebne izkaznice ali potnega lista

v kolikor je upokojenec, prejemnik italijanske pokojnine poročen, mora dostaviti višino prihodka tudi za zakonca.

Po prejeti zahtevani dokumentaciji s priloženim zahtevkom INPS-a podpisanih na določenih mestih, bomo na Patronatu INCA poskrbeli, da bodo podatki pravočasno, računalniško posredovani INPS-u.

Opazili smo, da v večini primerov prejemajo obvestila upokojenci, ki INPS-u niso posredovali podatkov niti za leto 2012, zato ni odveč pridobiti si potrdilo tudi za leto 2012.