Prejemniki italijanskih pokojnin so bili obveščeni, da letos prvič INPS ne bo pošiljal zahtevke za posredovanje prihodkov, tako kot je bila utečena praksa. Rok za oddajo / posredovanje prihodkov INPS-u je bil 30.junij 2014.

Vse upokojence, ki so lani podatke posredovali preko našega Patronata, smo pisno obvestili in jih na spremembo tudi opozorili. Večina upokojencev, prejemnikov italijanskih pokojnin, se je na naš poziv odzvala in podatke INPS-u pravočasno posredovala.

INPS se je odločil in upokojencem, ki podatkov niso posredovali, pa bi jih morali, poslal dopis z opozorilom, da do določenega datuma njihovih podatkov ni prejel, zato jim ponudil možnost, da manjkajoče podatke posredujejo.

za potrebe INPS-a je potrebno dostaviti:

- potrdilo o prejeti višini slovenske pokojnine za leto 2013 - upokojenci so potrdila ZPIZ-a prejeli nekje v februarju mesecu, če pa so potrdilo založili, lahko od ZPIZ-a zahtevajo dodatni izpis-

- potrdilo iz pristojnega Davčnega Urada, ki potrjuje letne prihodke upokojenca

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta = osebne izkaznice ali potnega lista

v kolikor je upokojenec, prejemnik italijanske pokojnine poročen, mora dostaviti višino prihodka tudi za zakonca.

Po prejeti zahtevani dokumentaciji s priloženim zahtevkom INPS-a podpisanih na določenih mestih, bomo na Patronatu INCA poskrbeli, da bodo podatki pravočasno, računalniško posredovani INPS-u.

Opazili smo, da v večini primerov prejemajo obvestila upokojenci, ki INPS-u niso posredovali podatkov niti za leto 2012, zato ni odveč pridobiti si potrdilo tudi za leto 2012.

• Potrdila RED.EST (o prihodkih) do konca julija 2015

večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji. Te lahko italijanskemu zavodu INPS posredujemo do konca julija. Časa je sicer še dovolj, vendar če tega še niso storili, predlagamo, da nas kontaktirajo in preverijo ali morajo INPS-u podatke letos sploh posredovati.

KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ne bo pošiljal zahtevkov za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki se obrne na nas, preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

• V tem primeru Vam bomo( Patronat INCA) poslali obrazce z navodili, katere vse podatke potrebujete.

Za posredovanje podatkov potrebujemo : letni izpis slovenskih pokojnin, ki jih je poslal naš Zavod za pokojninsko in invalidsko varstvo (ZPIZ) za leto 2014 in potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (DURS) o prejemkih za leto 2014 in kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

• 4177 prejemnikov, bi morali zavodu INPS posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. V veliki večini so to tisti prejemniki, ki poleg običajne italijanske pokojnine prejemajo še kak drug prihodek, vezan nanjo (denimo 14. pokojnina). Tisti, ki so te podatke zavodu INPS pošiljali lani, jih v večini morajo najverjetneje tudi letos.

• Četudi podatkov ne bi oddali do konca julija , ko se izteče rok, ne bodo ostali brez pokojnin. INPS naj bi jih pisno opomnil ( tako je bilo lani), da niso oddali zahtevanih podatkov in jim določil nov rok, do katerega morajo to storiti.

• rok za pošiljanje potrdila o tako imenovanem živetju se je žal 3. junija iztekel !(to je v večini obveznost vseh , ki italijanske pokojnine prejemajo na bančni račun v Sloveniji ).

• Tistim, ki potrdil londonski banki (CITI Bank) niste poslali do 3. junija, pa vseeno ne grozi, da bi ostali brez pokojnin. V tem primeru bodo julijsko pokojnino dobili v gotovini preko plačilnega sistema Western Union. Nakazilo bodo v tem primeru lahko dvignili le osebno.