PREVERJANJE ŽIVETJA PREJEMNIKOM ITALIJANSKIH POKOJNIN Zaradi širitve in razglašene epidemije korona virusa Covid-19 se preverjanje živetja predvidoma premakne na avgust 2020, o čemer vas bomo sproti obveščali, ko prejmemo dodatne napotke o poteku preverjanja s strani izplačevalca pokojnin, CITIBank.

CERTIFICAZIONE ESISTENZA IN VITA A causa del Corona virus Covid-19 la Campagna di certificazione dell'esistenza in vita si posticipa almeno ad agosto 2020. Vi terremo aggiornati sul perioso di svolgimento della stessa da parte di CITIBank.

OBVESTILO ZPIZ ZA IZPLAČILO LETNEGA DODATKA

Prejete dopise s strani ZPIZa , za določitev pripadajoče višine letnega dodatka za leto 2020 je potrebno izpolnjene( z višino januarja izplačane mesečne tuje pokojnine) in podpisane vrniti ZPIZu do 30.aprila 2020, da bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2020. Po prejetih obrazcih do 30.septembra 2020, bo ZPIZ izplačal letni dodatek do konca leta 2020. Če pa do 30.septembra 2020 ZPIZu obrazca s podatkom o višini tuje pokojnine ne boste posredovali, se letni dodatek vseeno izplača, vendar v najnižjem znesku oz. v pripadajočem sorazmernem delu.

enter image description here

NUJNO O B V E S T I L O

Skladno z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejel Svet za nacionalno varnost in skladno s priporočili države, kjer se z odredbo Ministrstva za zdravje prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah in v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) se začasno prekine poslovanje s strankami. INCA SLO posluje, za nujne zadeve kontaktirajte glavno pisarno v Kopru na tel. št 05/6273824, kjer bomo telefonsko dosegljivi vsak delovnik med 9.00 in 14.00 uro, po elektronski pošti capodistria.slovenia@inca.it, ali po redni pošti, vse dokler se ne zajezi širjenje bolezni in po navodilih države. Izogibajmo se nepotrebnim stikom!!!!

A V V I S O D’EMERGENZA In conformità con le misure per ridurre la diffusione del coronavirus adottate dal Consiglio di sicurezza nazionale e in conformità con le raccomandazioni del Governo in cui un ordine del Ministero della Salute di vietare il raduno di persone di eventi pubblici e in locali chiusi nella Repubblica di Slovenia, L'ufficio INCA SLO temporaneamente chiude al pubblico. L'INCA SLO rimane aperto per i casi di urgenza o necessita assoluta. Per ogni altra necessita' o consulenza sono disponibili i servizi telefonici sede INCA SLO 05/6273824, tutti giorni feriali dalle 9.00 alle 14.00, tramite la mail capodistria.slovenia@inca.it oppure tramite la posta ordinaria, fino a quando il pericolo di diffusione della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID 19) cessa, secondo le indicazioni nazionali. Evitare i contatti non necessari !!!

Če prebivate v Sloveniji, dohodek (npr. plačo ali pokojnino) pa prejemate iz tujine, se praviloma za davčne namene štejete za rezidenta Slovenije po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). To pomeni, da morate poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih iz tujine. Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka).

Rezidenti Slovenije morajo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dohodke iz delovnega razmerja in pokojnine, (iz tujine), napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, kot tudi pri poračunu dohodnine na letni ravni.

Kdaj in Kako izpolniti to obveznost? Tudi z našo pomočjo oddate izpolnjen obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, kjer napoveste dohodke, prejete iz tujine. ZDavP-2 različno določa roke za vložitev napovedi za dohodke iz zaposlitve glede na to, ali gre za redne ali občasne dohodke. Davčni zavezanec rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja, vložiti pri davčnem organu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente, in sicer v **15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz tujine**. Taka napoved velja za celo davčno leto, razen kadar se dohodki zavezanca povečajo za več kot 10 odstotkov ali ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodka iz tujine.

Na podlagi vložene napovedi davčni organ izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz tujine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine na podlagi odločbe o odmeri akontacije dohodnine je davčni zavezanec sam. Podatke o dohodkih iz zaposlitve in pokojnine, prejete iz tujine, ki jih davčni zavezanec napove med letom, davčni organ "načeloma"upošteva pri sestavitvi informativnega izračuna dohodnine, oz. naj bi upošteval, ampak se žal pri odmeri dohodnine zaposlenih zalomi in so v vseh primerih potrebni Ugovori na odmero dohodnine.

Torej ni še prepozno za SAMOPRIJAVO FURS-u. Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz tujine. Za vsa dodatna pojasnila, smo Vam na razpolago

INPS Z DOPISI PONOVNO POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o dolgu.

Na vsakem dopisu INPS navaja, za katero leto manjkajo podatki, za leto 2018 ali tudi za 2017

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za zahtevano leto, ali za obe (potrdilo ZPIZ) - Potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za zahtevano leto, ali za obe , ali kopija dohodninske odločbe - Kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)

Zavezanci, ki ste v začetku aprila na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine imate do konca aprila čas, da vložite ugovor, če ugotovite, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je vaša davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena. Ugovor lahko vložite na naslov, ki je naveden v informativnem izračunu dohodnine, preko e-Davkov ali na obrazcu na Finančni upravi, kjer imate prebivališče. Na podlagi ugovora vam bo davčni organ izdal dohodninsko odločbo.

Če se davčni zavezanci s prejetim informativnim izračunom strinjate in ocenite, da je stanje dejansko takšno, kot je navedeno, vam ni treba storiti ničesar, ker bo ta izračun v 30 dneh od odpreme postal odločba.

KDO MORA NAPOVED VLOŽITI SAM? Tisti zavezanci, ki do 15. junija izračuna ne boste prejeli, morate napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do konca julija. Na Patronatu INCA vam lahko s tem v zvezi pomagamo.

Dodatek! Ugovor je potrebno vložiti v 15 dneh od vročitve informativnega izračuna dohodnine. Ker se izračun vroča z navadno izročitvijo, se šteje, da je vročitev opravljena 15. dan od dneva odpreme informativnega izračuna.

Z dnem, 15.2.2019, je Citi bank razposlal obrazce, ki jih morajo prejemniki, ki so obrazce dobili, podpisati in uradno overiti do najkasneje 15.6.2019, da se plačilo nadaljuje izvrševati nemoteno.

Vsi upokojenci, ki obrazca do zahtevanega datuma ne bodo oddali, julija ne bodo dobili nakazane italijanske pokojnine na njihove slovenske račune, ampak bodo prejeli gotovinsko plačilo preko plačilnega sistema Western Union.

Način potrjevanja obrazcev - Za overitev podpisa se obrnite na pristojne Upravne enote, notarje ali konzularna predstavništva Republike Italije v Kopru ali Ljubljani. Poleg podpisanega in overjenega obrazca je potrebno priložiti tudi kopijo veljavnega osebnega dokumenta. -Izpolnjene in overjene obrazce nam vrnete, da jih lahko računalniško posredujemo na Citi Bank.

Za osebe, ki lastnoročno ne morejo podpisati obrazca o živetju, lahko izdamo alternativni obrazec (na vašo prošnjo), ki ga lahko podpiše pristojna institucija, osebni zdravnik ali skrbnik za posebne potrebe.

POSKRBITE, DA PRAVOČASNO ODDATE POTRDILA O ŽIVETJU.

Pri upokojevanju po sistemu Kvote 100 gre za seštevek minimalno zahtevane starosti (62 let) in minimalne dobe (38 let). Za osebe z izpolnjenimi pogoji do 31.12.2018 bo prva možna upokojitev z 1. aprilom 2019. V kolikor se pa pogoji izpolnijo v tekočem letu, pa pokojnina nastopi s trimesečnim zamikom od datuma izpolnitve pogojev. Primer za ponazoritev:

Če pogoje izpolnjujete 15. februarja 2019 potem s pokojnino nastopite s 15. junijem 2019. Pravica se gleda za naslednji mesec, torej mesec marec + trije meseci.

Izjema so zaposleni v javni upravi, kjer je zamik 6 mesecev. Enako dolg je tudi odpovedni rok (t.i. preaviso).

POZOR!: Upokojitev s Kvoto 100 izključuje možnost nadaljevanja dela do dopolnitve starosti za starostno pokojnino (67 let). Obstaja možnost občasnega dela, toda skupen zaslužek ne sme preseči 5000€ skupno.

Kot zanimivost, projekcije v Italiji kažejo, da bi v letu 2019 lahko 220 tisoč delavcev zaprosilo za predčasno upokojitev po kvoti 100.

Pri Opciji za ženske pa nova zakonska uredba ponovno dovoljuje upokojevanje žensk pod boljšimi pogoji.
Ti pogoji so izpolnjenih 35 let delovne dobe in 58 let oz. 59 če je bila samozaposlena, starosti.

Posebnost pri Opciji za ženske je, da se od dneva, ko dosega pogoje, lahko upokoji z zamikom 12-ih mesecev oz. 18-ih, če je bila samozaposlena. Obračuni so individualni, tako da ni mogoče trditi, da je upokojevanje pod Opcijo za ženske, za žensko manj ugodnejše.

enter image description here

Koper / Capodistria 05/9/2017

• KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ni pošiljal zahtevkov (RED.EST) za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Naše stranke so bile posamično pisno obveščene in ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki morebiti ni oddal prijave prihodkov INPS-u preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

3651 prejemnikov italijanske pokojnine bi moralo letos INPS-u ( italijanski Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ) posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. Večinoma so v tej številki zajeti prejemniki, ki poleg redne mesečne pokojnine prejemajo tudi t.i. dodatke kot npr. 14-a pokojnina in dodatni zneski izplačani v decembru mesecu. V večini vsi, ki so lani posredovali podatke INPSu morajo to urediti tudi letos. Večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji, INPS je na dan 31-08-2017 preveril vse prispele prijave ( RED.EST) in z 01-09-2017 pričel z pošiljanjem poziva zamudnikom, ki do navedenega datuma podatkov niso posredovali. Zamudniki, ki bodo prejeli dopis INPS-a pozivamo, da uredijo zahtevano. Da bi lahko pravilno posredovali podatke INPS-u, nam je potrebno dostaviti : - podpisani obrazec INPS a ( 2 podpisa ) - letni izpis prejete slovenske pokojnine v letu 2016 - potrdilo iz pristojnega Finančnega Urada o dohodkih zavezanca za leto 2016 ali kopijo dohodninske odločbe za leto 2016 in - kopijo veljavnega osebnega dokumenta

Spremembe letos pri preverjanju živetja prejemnikov italijanskih pokojnin

CITI BANK ( ki nakazuje italijanske pokojnine upokojencev na račune v Sloveniji ) je ponavadi do junija meseca zahteval potrditev obrazcev . Letos so pričeli s prvo fazo preverjanja živetja upokojencev in sicer v času od septembra do decembra, vendar tokrat upokojenci, ki živijo v Sloveniji niso bili zajeti v preverjanje.

Za vse morebitne dodatne informacije smo na razpolago v vseh naših pisarnah

INPS Z DOPISI POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da najkasneje do 28.02.2017 podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o dolgu.

Za leto 2013 je žal že prepozno ( zadnji rok je bil 14.10.2016) in vsi ki za leto 2013 niso oddali podatkov, pa bi morali, bodo seznanjeni o znižani višini pokojnine in o višini nastalega dolga

Na vsakem dopisu INPS navaja, za katero leto manjkajo podatki, za leto 2014 ali 2015

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za zahtevano leto, ali za obe (potrdilo ZPIZ) - Potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za zahtevano leto, ali za obe , ali kopija dohodninske odločbe - Kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)