Spremembe pri oddaji napovedi za odmero akontacije dohodnine

Kljub temu, da so se na FURSu (Finančni Urad Republike Slovenije) odločili, da jim naša (INCA) pooblastila v postopku zastopanja strank ne zadostujejo(več), iz Generalne Uprave FURSa pa nam žal še niso sporočili, kakšna pooblastila za zastopanje strank bi bila za FURS sprejemljiva, opozarjamo na obveznosti zaposlenih obmejnih delavcev in prejemnikov tujih pokojnin na pravočasno NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNIN ZA REZIDENTE

KDAJ : Zavezanec za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja, ali pokojnino vloži pri davčnem organu napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodek iz delovnega razmerja.

KJE IN KAKO • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Ker v večini primerov tuja pokojnina ni od » glavnega delodajalca«, se bo akontacija dohodnine izračunala po stopnji 25% od davčne osnove brez upoštevanja olajšav , skladno z uporabo 127. člena ZAKONa o dohodnini (ZDoh-2), ki se je ponovno začel uporabljati s 1.januarjem 2020, kljub datumu začetka uporabe Zakona o dohodnini 01.01.2007 Davčni organ bo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavil in odpremil informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji ( če je pravilno sestavljen in če so pravilno upoštevani podatki iz napovedi za odmero akontacije dohodnine) šteje za odločbo o odmeri dohodnine. V večini primerov so Informativni izračuni dohodnine žal nepravilni in je potrebno pravočasno oddati Ugovor na Informativni izračun dohodnine !

enter image description here