Prejemniki italijanskih pokojnin- začelo se je dokazovanje »živetja«

Prejemniki italijanskih pokojnin- začelo se je dokazovanje »živetja«

Pričelo se je preverjanje živetja upokojencev, prejemnikov italijanskih pokojnin. Preverjanje zadeva leti 2020/2021 in bo potekalo od 1.oktobra 2020 do 5. februarja 2021. Vsak upokojenec mora uporabiti obrazec CITI Bank, ni mogoče uporabiti potrdila o živetju, ki ga izda pristojna Upravna enota.

Kako deluje potrditev živetja Po prejetem dopisu CITI Bank, je potrebno obrazec podpisati pred uradno osebo, ki bo podpis tudi overila.

Kje lahko podpišete in overite svoj podpis Podpišete in overite svoj podpis lahko na vseh Upravnih enotah, pri notarju in na pristojnem Konzulatu/Veleposlaništvu R Italije ( pod posebnimi pogoji)

Kaj morate obvezno priložiti potrjenemu in overjenemu obrazcu Potrebno je priložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta, ki potrjuje naslov upokojenca, navedenega na samem dopisu. Dokument, ki ne izkazuje pravilnega naslova žal ni uporaben Nepopolna potrdila CITI Bank ne bo upošteval in se bo smatralo, kot da potrdila niste oddali.

Kaj storiti, če obrazca ne prejmete Če upokojenec obrazca ne prejme ali ga izgubi, se obrnite na naš Patronat, z veseljem Vam bomo pomagali z novim obrazcem.

Kaj storiti, če dokumenta ne morete podpisati (zdravstveni razlog) Ravno tako, Vam bomo izdali poseben alternativni obrazec, če je upokojenec zaradi zdravstvenih težav nesposoben sam podpisati obrazec. V tem primeru lahko alternativni obrazec potrdi lečeči zdravnik, odgovorna oseba institucije, kjer je oseba nameščena ali zakonski zastopnik upokojenca/ skrbnik, ob predložitvi dodatnega potrdila/ dopisa, kjer je vse zgoraj navedeno zapisano.

V primeru, da potrdilo ne bo pravočasno predloženo, nakazilo pokojnine za mesec marec 2021 ne bo nakazano na račun upokojenca, ampak bo gotovinsko nakazilo preko plačilnega sistema Western Union.

V primeru nepravočasnega osebnega gotovinskega dviga pri pooblaščenih izplačevalcih Western Union bo nakazovanje pokojnin žal ustavljeno.

V kolikor upokojenci ne živijo na svojem naslovu ( ki je v evidenci INPSa) pozivamo svojce, da pravočasno poskrbijo za izdajo novega obrazca ( s klicem na naš Patronat vsak delovnik) ali preko vseh naših pisarn v Sežani, Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Tolminu in Postojni – v izogib posledicam zaradi nepravočasne oddaje potrdila.

Za osebno oddajo potrdila na sedežu Patronata INCA v Kopru, Vojkovo nabrežje 23 je obvezno predhodno naročilo. V vseh naših pisarnah pa sprejemamo samo zdrave osebe z upoštevanjem vseh ukrepov vezanih na Covid 19, obvezna obrazna maska, razkuževanje rok, omejitev oseb v zaprtih prostorih in upoštevanje medsebojne varnostne razdalje

Overitev podpisa