Koper / Capodistria 05/9/2017

• KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ni pošiljal zahtevkov (RED.EST) za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Naše stranke so bile posamično pisno obveščene in ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki morebiti ni oddal prijave prihodkov INPS-u preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

3651 prejemnikov italijanske pokojnine bi moralo letos INPS-u ( italijanski Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ) posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. Večinoma so v tej številki zajeti prejemniki, ki poleg redne mesečne pokojnine prejemajo tudi t.i. dodatke kot npr. 14-a pokojnina in dodatni zneski izplačani v decembru mesecu. V večini vsi, ki so lani posredovali podatke INPSu morajo to urediti tudi letos. Večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji, INPS je na dan 31-08-2017 preveril vse prispele prijave ( RED.EST) in z 01-09-2017 pričel z pošiljanjem poziva zamudnikom, ki do navedenega datuma podatkov niso posredovali. Zamudniki, ki bodo prejeli dopis INPS-a pozivamo, da uredijo zahtevano. Da bi lahko pravilno posredovali podatke INPS-u, nam je potrebno dostaviti : - podpisani obrazec INPS a ( 2 podpisa ) - letni izpis prejete slovenske pokojnine v letu 2016 - potrdilo iz pristojnega Finančnega Urada o dohodkih zavezanca za leto 2016 ali kopijo dohodninske odločbe za leto 2016 in - kopijo veljavnega osebnega dokumenta

Spremembe letos pri preverjanju živetja prejemnikov italijanskih pokojnin

CITI BANK ( ki nakazuje italijanske pokojnine upokojencev na račune v Sloveniji ) je ponavadi do junija meseca zahteval potrditev obrazcev . Letos so pričeli s prvo fazo preverjanja živetja upokojencev in sicer v času od septembra do decembra, vendar tokrat upokojenci, ki živijo v Sloveniji niso bili zajeti v preverjanje.

Za vse morebitne dodatne informacije smo na razpolago v vseh naših pisarnah

INPS Z DOPISI POZIVA ZAMUDNIKE ZA POSREDOVANJE PRIHODKOV

INPS poziva upokojence, ki niso pravočasno oddali podatke o svojih prihodkih, da najkasneje do 28.02.2017 podatke posredujejo, sicer bo INPS ukinil del pokojnine, ki je vezana na višino prihodkov, in stranko obvestil o dolgu.

Za leto 2013 je žal že prepozno ( zadnji rok je bil 14.10.2016) in vsi ki za leto 2013 niso oddali podatkov, pa bi morali, bodo seznanjeni o znižani višini pokojnine in o višini nastalega dolga

Na vsakem dopisu INPS navaja, za katero leto manjkajo podatki, za leto 2014 ali 2015

Za posredovanje podatkov je potrebno predložiti - Dopis INPS-a s podpisi ( 2 x) na zadnji in predzadnji strani - Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine za zahtevano leto, ali za obe (potrdilo ZPIZ) - Potrdilo pristojnega davčnega urada o dohodkih zavezanca za zahtevano leto, ali za obe , ali kopija dohodninske odločbe - Kopija veljavnega osebnega dokumenta ( osebna izkaznica ali potni list)

Večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji. Te lahko italijanskemu zavodu INPS posredujemo do konca julija. Časa je sicer še dovolj, vendar če tega še niso storili, predlagamo, da nas kontaktirajo in preverijo ali morajo INPS-u podatke letos sploh posredovati.

KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ne bo pošiljal zahtevkov za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki se obrne na nas, preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

• V tem primeru Vam bomo( Patronat INCA) poslali obrazce z navodili, katere vse podatke potrebujete.

Za posredovanje podatkov potrebujemo : letni izpis slovenskih pokojnin, ki jih je poslal naš Zavod za pokojninsko in invalidsko varstvo (ZPIZ) za leto 2014 in potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (DURS) o prejemkih za leto 2014 in kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

• 4177 prejemnikov, bi morali zavodu INPS posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. V veliki večini so to tisti prejemniki, ki poleg običajne italijanske pokojnine prejemajo še kak drug prihodek, vezan nanjo (denimo 14. pokojnina). Tisti, ki so te podatke zavodu INPS pošiljali lani, jih v večini morajo najverjetneje tudi letos.

• Četudi podatkov ne bi oddali do konca julija , ko se izteče rok, ne bodo ostali brez pokojnin. INPS naj bi jih pisno opomnil ( tako je bilo lani), da niso oddali zahtevanih podatkov in jim določil nov rok, do katerega morajo to storiti.

• rok za pošiljanje potrdila o tako imenovanem živetju se je žal 3. junija iztekel !(to je v večini obveznost vseh , ki italijanske pokojnine prejemajo na bančni račun v Sloveniji ).

• Tistim, ki potrdil londonski banki (CITI Bank) niste poslali do 3. junija, pa vseeno ne grozi, da bi ostali brez pokojnin. V tem primeru bodo julijsko pokojnino dobili v gotovini preko plačilnega sistema Western Union. Nakazilo bodo v tem primeru lahko dvignili le osebno.

Koper / Capodistria 20/02/2015

Obvestilo upokojencem in javnosti

Po krajšem “zatišju” se ponovno pričenjajo aktivnosti prejemnikov italijanskih pokojnin in sicer

 1. CITI Bank ( ki nakazuje pokojnine upokojencem na račune v Sloveniji) je pričel s preverjanjem živetja upokojencev , večino zahtevkov so že odposlali, tako, da je pričakovati, da so ali še bodo zahtevki CITI Bank prišli na naslove upokojencev februarja meseca.( poslanih zahtevkov v Slovenijo 5295)

  Tudi letos je zadnji rok za vračilo potrjenih obrazcev do 03.junija 2015

  Upokojenci morajo zdaj že znani “rumeni” obrazec podpisati pred uradno osebo ( Upravne enote/ matični urad, notar, Konulat ali Ambasada R Italije ), ki njihov podpis overi ( na istem obrazcu). Podpisan in overjen obrazec je potrebno vrniti Banki z obvezno priloženo kopijo veljavnega osebnega dokumenta s priloženo ovojnico, ki jo CITI bank priloži zahtevku do določenega datuma ( 03/06/2015)

  Upokojenci, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo sami urediti zgoraj navedenega ( invalidi, nepokretne osebe, ….) se lahko obrnejo na naš Patronat in vložijo zahtevek za izdajo alternativnega ( zelenega) obrazca, katerega namesto njih, s podpisom potrdijo lečeči zdravniki oziroma uradne osebe različnih institucij, npr. Dom-a upokojencev. Vsa dodatna navodila v zvezi z alternativnimi obrazci prejmete na sedežu Patronata.

 2. Ravno tako se je pričelo s posredovanjem podatkov o prihodkih na INPS = RED.EST , za kar je že po utečeni praksi potrebno dostaviti

 • Potrdilo o višini prejete slovenske pokojnine (po naših informacijah bo ZPIZ potrdila pošiljal upokojencem predvidoma v drugi polovici februarja meseca )

 • Potrdilo iz pristojnega FURS-a ( prej DURS – Davčni urad), ki pa tudi po utečeni praksi potrdil za leto 2014 še ne bo imel pripravljenih in bo potrebno zahtevati potrdila o prihodkih zavezanca za leto 2013. Upokojenci, ki živijo v neposredni bližini naših pisarn, se lahko osebno oglasijo v Kopru,( po predhodnem naročilu!!!!), Sežani, Postojni, Novi Gorici, Tominu, Ajdovščini in Jesenicah. Ostale upokojence po Sloveniji naprošamo, da nas telefonsko kontaktirajo, da jim v podpis dostavimo potrebne obrazce, ki nam jih morajo podpisane vrniti , da lahko njihove podatke posredujemo INPS-u

  Rok za oddajo podatkov INPS-u je tokrat 31/07/2015 in žal datuma, ko naj bi imel FURS pripravljena potrdila ne moremo čakati, oziroma v kolikor se odločite, da počakate na potrdila za leto 2014, vam žal ne moremo zagotoviti, da bodo podatki pravočasno posredovani INPS-u.

  Posredovanje podatkov INPS-u je obvezno za vse upokojence, ki so morali podatke posredovati predlani in lani. Ni odveč, če preverite, ali morate posredovati.

  In tudi letos INPS ne bo obveščal upokojencev s posebnim zahtevkom in ne morete se zanašati na “pismo od INPS-a)

  Ravno tako INPS ne bo pošiljal CUD obrazcev ( potrdilo o prejeti italijanski pokojnini za leto 2014), potrebnih za prijavo dohodnine 2014 FURS-u. Za izdajo CUD-a morate zaprositi s predhodno podpisanim pooblastilom in predložitvijo osebnega dokumenta.

  Iz vsega navedenega je razvidno, da INPS zaostruje način posredovanja podatkov upokojencev in izdajo raznih potrdil, sklicujoč se na Zakon o zaščiti osebnih podatkov.

  DIANA PELOZA

  PATRONAT INCA SLO

Prejemniki italijanskih pokojnin so bili obveščeni, da letos prvič INPS ne bo pošiljal zahtevke za posredovanje prihodkov, tako kot je bila utečena praksa. Rok za oddajo / posredovanje prihodkov INPS-u je bil 30.junij 2014.

Vse upokojence, ki so lani podatke posredovali preko našega Patronata, smo pisno obvestili in jih na spremembo tudi opozorili. Večina upokojencev, prejemnikov italijanskih pokojnin, se je na naš poziv odzvala in podatke INPS-u pravočasno posredovala.

INPS se je odločil in upokojencem, ki podatkov niso posredovali, pa bi jih morali, poslal dopis z opozorilom, da do določenega datuma njihovih podatkov ni prejel, zato jim ponudil možnost, da manjkajoče podatke posredujejo.

za potrebe INPS-a je potrebno dostaviti:

- potrdilo o prejeti višini slovenske pokojnine za leto 2013 - upokojenci so potrdila ZPIZ-a prejeli nekje v februarju mesecu, če pa so potrdilo založili, lahko od ZPIZ-a zahtevajo dodatni izpis-

- potrdilo iz pristojnega Davčnega Urada, ki potrjuje letne prihodke upokojenca

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta = osebne izkaznice ali potnega lista

v kolikor je upokojenec, prejemnik italijanske pokojnine poročen, mora dostaviti višino prihodka tudi za zakonca.

Po prejeti zahtevani dokumentaciji s priloženim zahtevkom INPS-a podpisanih na določenih mestih, bomo na Patronatu INCA poskrbeli, da bodo podatki pravočasno, računalniško posredovani INPS-u.

Opazili smo, da v večini primerov prejemajo obvestila upokojenci, ki INPS-u niso posredovali podatkov niti za leto 2012, zato ni odveč pridobiti si potrdilo tudi za leto 2012.

• Potrdila RED.EST (o prihodkih) do konca julija 2015

večina prejemnikov italijanskih pokojnin je INPS-u že posredovala podatke o prihodkih, ki so jih lani imeli v Sloveniji. Te lahko italijanskemu zavodu INPS posredujemo do konca julija. Časa je sicer še dovolj, vendar če tega še niso storili, predlagamo, da nas kontaktirajo in preverijo ali morajo INPS-u podatke letos sploh posredovati.

KOPER * Italijanski zavod INPS prejemnikom italijanskih pokojnin tudi letos ne bo pošiljal zahtevkov za preverjanje prihodkov, ki jih prejemajo v Sloveniji. Ker je časa dovolj, zdaj lahko v Patronatu INCA za vsakega prejemnika, ki se obrne na nas, preverimo, ali sploh mora v Italijo poročati o svojih prejemkih v Sloveniji.

• V tem primeru Vam bomo( Patronat INCA) poslali obrazce z navodili, katere vse podatke potrebujete.

Za posredovanje podatkov potrebujemo : letni izpis slovenskih pokojnin, ki jih je poslal naš Zavod za pokojninsko in invalidsko varstvo (ZPIZ) za leto 2014 in potrdilo Finančne uprave Republike Slovenije (DURS) o prejemkih za leto 2014 in kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

• 4177 prejemnikov, bi morali zavodu INPS posredovati podatke o svojih slovenskih prihodkih. V veliki večini so to tisti prejemniki, ki poleg običajne italijanske pokojnine prejemajo še kak drug prihodek, vezan nanjo (denimo 14. pokojnina). Tisti, ki so te podatke zavodu INPS pošiljali lani, jih v večini morajo najverjetneje tudi letos.

• Četudi podatkov ne bi oddali do konca julija , ko se izteče rok, ne bodo ostali brez pokojnin. INPS naj bi jih pisno opomnil ( tako je bilo lani), da niso oddali zahtevanih podatkov in jim določil nov rok, do katerega morajo to storiti.

• rok za pošiljanje potrdila o tako imenovanem živetju se je žal 3. junija iztekel !(to je v večini obveznost vseh , ki italijanske pokojnine prejemajo na bančni račun v Sloveniji ).

• Tistim, ki potrdil londonski banki (CITI Bank) niste poslali do 3. junija, pa vseeno ne grozi, da bi ostali brez pokojnin. V tem primeru bodo julijsko pokojnino dobili v gotovini preko plačilnega sistema Western Union. Nakazilo bodo v tem primeru lahko dvignili le osebno.